POCKET.MD
  POCKET.MD 
  POCKET.MD 
pocket.md
pocket.md pocket.md
pocket.md
 
pocket.md
pocket.md
    Urtikaria for iPhone

APP Image
Free
Company: Novartis
Published under: Novartis Sverige Aktiebolag at Sweden
Device: iPhone
Current Version: 1.0.1
Size: 48 MB
Langauge: English
Created: 03-27-2015
Country: Sweden
Requirements: Requires iOS 6.1 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.
0 Ratings
Total Downloads: 7
 
Description
Med DAYBYDAY Urtikaria kan du dagligen följa förloppet av kronisk spontan urtikaria. Appen består av tre avsnitt.SjukdomsaktivitetSjukdomsaktiviteten kan enkelt mätas med ett instrument som benämns UAS (Urtikaria Aktivitet Symtomskattning). Du kan också lägga in bilder och anteckningar för att ha kontroll över sjukdomsförloppet. Det finns också möjligheter att följa angioödem...more

Urtikaria for iPhone

Urtikaria for iPhone

Urtikaria for iPhone

Urtikaria for iPhone

Urtikaria for iPhone


Customer Reviews

 
 
Home  |   Applications  |   Sitemap  |   Contact Us  |   Terms & Conditions  |   Privacy Policy  |   FAQs
 
 

  Dear User,

We have introduced "SUBSCRIBE"

New feature in our site where we are giving away free app reports about your favourite apps, companies and condition.

Please visit and subscribe to get your app reports.