POCKET.MD
  POCKET.MD 
  POCKET.MD 
pocket.md
pocket.md pocket.md
pocket.md
 
pocket.md
pocket.md
    Cong Dong Y Te

APP Image
Free
Company: Teva
Published under: Figure 1 Inc. at United States
Device: Android
Condition: HCP Tools
Category: General
Current Version: Requires Android
Size: Installs 1,000 - 5
Langauge: English
Created: 04-25-2017
Requirements: Requires Android 4.0.3 and up
0 Ratings
Total Downloads: 20
 
Description

“Cộng Đồng Y Tế” - Chăm sóc sức khỏe chủ động: Giúp người dùng tiếp cận các vấn đề về sức khỏe y tế mà mình quan tâm một cách nhanh chóng, trực tiếp.Tính năng chính:1. Tra cứu thông tin sức khỏe:--> Tự sàng lọc và chẩn đoán triệu chứng, bệnh: Xuất phát từ việc xác định...more

Cong Dong Y Te

Cong Dong Y Te

Cong Dong Y Te


Customer Reviews

 
 
Home  |   Applications  |   Sitemap  |   Contact Us  |   Terms & Conditions  |   Privacy Policy  |   FAQs
 
 

  Dear User,

We have introduced "SUBSCRIBE"

New feature in our site where we are giving away free app reports about your favourite apps, companies and condition.

Please visit and subscribe to get your app reports.