POCKET.MD
  POCKET.MD 
  POCKET.MD 
pocket.md
pocket.md pocket.md
pocket.md
 
pocket.md
pocket.md
    Phosphorus Mission (SE) for iPad

APP Image
Free
Company: Sanofi
Published under: Från Sanofi at Sweden
Device: iPad
Current Version: 1.0
Size: 59 MB
Langauge: English
Created: 06-28-2014
Developer: Sanofi-aventis groupe
Country: Sweden
Requirements: Requires iOS 4.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.
0 Ratings
Total Downloads: 38
 
Description
Phosphorus Mission är ett interaktivt utbildningsspel där patienter med njursjukdom som behandlas med dialys lär sig om sjukdomen och hur kosten ska anpassas. Syftet är att förbättra medvetandet kring sjukdomen och val av kost för att hantera fosforinnehåll i maten.Utmaningen består i att rikta fosfatbindare i spelet mot allt överskottsfosfor som passerar och förhindra att det når ut...more

Phosphorus Mission (SE) for iPad

Phosphorus Mission (SE) for iPad

Phosphorus Mission (SE) for iPad

Phosphorus Mission (SE) for iPad

Phosphorus Mission (SE) for iPad


Customer Reviews

 
 
Home  |   Applications  |   Sitemap  |   Contact Us  |   Terms & Conditions  |   Privacy Policy  |   FAQs
 
 

  Dear User,

We have introduced "SUBSCRIBE"

New feature in our site where we are giving away free app reports about your favourite apps, companies and condition.

Please visit and subscribe to get your app reports.