POCKET.MD
  POCKET.MD 
  POCKET.MD 
pocket.md
pocket.md pocket.md
pocket.md
 
pocket.md
pocket.md
    Depressions-stödet for iPhone

APP Image
Free
Published under: H. Lundbeck AB at Sweden
Device: iPhone
Condition: Depression
Category: General
Current Version: 1.4
Size: 5 MB
Langauge: English, Northern Sami
Created: 05-31-2012
Updated: 07-09-2014
Developer: H. Lundbeck AB
Country: United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Albania view all
Requirements: Compatible with iPhone, iPod touch, and iPad.Requires iOS 4.0 or later.
0 Ratings
Total Downloads: 91
 
Description
Depressions-stödet är ett kostnadsfritt patientstöd med påminnelsefunktion för dina mediciner/läkemedel.Kalenderfunktion för mediciner:• Individuellt inställda påminnelser• Upprepning av påminnelser• Möjlighet att själv lägga till eller ta bort medicinerSkattningsskala (MADRS-S):Varför skatta? För att kunna följa dina depressionssymtom och se hur sjukdomen förändras under...more

Depressions-stödet for iPhone

Depressions-stödet for iPhone

Depressions-stödet for iPhone


Customer Reviews

 
 
Home  |   Applications  |   Sitemap  |   Contact Us  |   Terms & Conditions  |   Privacy Policy  |   FAQs
 
 

  Dear User,

We have introduced "SUBSCRIBE"

New feature in our site where we are giving away free app reports about your favourite apps, companies and condition.

Please visit and subscribe to get your app reports.