POCKET.MD
  POCKET.MD 
  POCKET.MD 
pocket.md
pocket.md pocket.md
pocket.md
 
pocket.md
pocket.md
    MediCoach®

APP Image
Free
Company: Pfizer
Published under: Pfizer Inc. at United States
Device: Android
Current Version: 1.0
Size: 835k
Langauge: English
Created: 11-17-2014
Requirements: Requires Android 2.3 and up
0 Ratings
Total Downloads: 12
 
Description
MediCoach® erbjuder extra stöd till dig som fått ett eller flera läkemedel förskrivna av läkare. Att det är svårt att komma ihåg och känna bristande motivation till läkemedelsanvändning är mycket vanligt. Speciellt när man har flera läkemedel att hålla reda på och vid medicinering under lång tid. MediCoach® har utvecklats av Pfizer för att erbjuda ett stöd för...more

MediCoach®

MediCoach®

MediCoach®

MediCoach®

MediCoach®


Customer Reviews

 
 
Home  |   Applications  |   Sitemap  |   Contact Us  |   Terms & Conditions  |   Privacy Policy  |   FAQs
 
 

  Dear User,

We have introduced "SUBSCRIBE"

New feature in our site where we are giving away free app reports about your favourite apps, companies and condition.

Please visit and subscribe to get your app reports.